SEO, Content a iné cudzie slová 1

Ako freelancer som pri konzultáciách s klientmi používal vždy jednoduchý slovník, ktorý je zrozumiteľný pre každého. Tento zvyk si snažím zachovať aj dnes, i keď stále viac sa nám tlačia do slovníka Digitálneho Marketingu technické výrazy, alebo slová prevzané napríklad z angličtiny. Naša rýchla doba nenachádza adekvátne ekvivalenty v slovenčine, tak si to jednodušíme. Problém nastáva, pokiaľ nie ste v danej problematike zbehlý a ste konfrontovaný so záplavou výrazov, ktorým nerozumiete. Aj keď u nás v BeeSeo hovoríme jazykom ktorému rozumiete, v dnešnom článku Vám ozrejmím cudzojazyčné pojmy s ktorými sa v rámci marketingu webov a e-shopov môžete stretnúť najčastejšie.

SEO – (Search Engine Optimization) skratka SEO, čiže optimalizácia webu pre vyhľadávače, je súborom techník a krokov digitálneho marketingu, ktoré napomáhajú stránke byť vo vyhľadávaní na vysokých pozíciách na základe vyhľadávania kľúčových slov. Tieto aktivity zabezpečujú vysokú mieru organickej (neplatenej) návštevnosti webu. Takže už vieme, čo je SEO. Vyhľadávače ako napríklad Google zohľadňujú množstvo kritérií ktoré musia, alebo mali by byť splnené ak nás má posunúť vo výsledkoch vyhľadávania na popredné pozície. U nás v BeeSeo to familiárne voláme ” kŕmenie algoritmov”. V každom prípade SEO optimalizácia webu je v dnešných časoch digitálnej konkurencie nevyhnutná pre každý web, alebo e-shop. Nastavenie SEO je tak trošku veda. Pokiaľ si nie ste istý či potrebujete SEO, alebo či máte optimalizáciu urobenú správne, kontaktujte nás, naši odborníci Vám radi poradia.

COPYWRITING – Voľný preklad by mohol znieť ako písanie marketingových a reklamných textov na podporu predaja. Tento výraz ale v dnešných dňoch pojme všetky texty, ktoré v digitálnom priestore kreujeme. Zahŕňa texty blogov, článkov, produktových popisov, SEO textov, názvov a ostatných textov. Copywriter je osoba ktorá tieto texty píše na základe zadania od klienta. V našej agentúre máme bohaté skúsenosti s písaním textu podľa zadania. Kvalitné texty patria k hlavným zložkám kontentu webu.(pokračovanie v ďalšom článku)